KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA TRONG THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
DSS01 – Design for Six Sigma1-5 daysYY
DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development5 daysYY

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

facebooktwittergoogle-pluslinkedininstagramskypeyoutube

Phụ trách Đào tạo

Phụ trách Tư vấn

Phụ trách Phần mềm

Contact Me on Zalo