Bài viết hướng dẫn dùng Minitab bản mới nhất do CiCC biên soạn, dựa trên tài liệu

1.    Giới thiệu Minitab

Tổng Quan

Getting Started with Minitab Statistical Software sẽ giới thiệu bạn một số tính năng và tác vụ thường được sử dụng nhất.

Lưu ý: Một số tính năng trong hướng dẫn này chỉ có sẵn trong ứng dụng trên máy tính desktop. Khi bạn sử dụng trên web app mà hệ điều hành chạy bằng Windows hoặc Mac, bạn có thể mở ứng dụng bằng desktop app để truy cập tất cả các tính năng mà Minitab cung cấp.

Hầu hết các phân tích thống kê yêu cầu bạn thực hiện một loạt các bước, thường được hướng dẫn bởi kiến thức nền tảng hoặc theo lĩnh vực chủ đề mà bạn đang tìm kiếm. Chương 2 đến chương 5 minh họa các bước sau:

  • Khai thác dữ liệu bằng biểu đồ và trình bày kết quả
  • Tiến hành phân tích thống kê
  • Đánh giá chất lượng
  • Phương án thử nghiệm

Trong chương 6 và 7, bạn cần học cách làm các điều sau:

  • Sử dụng shortcuts để tự động hóa các phân tích
  •  Import data vào Minitab từ các loại tệp khác nhau và chuẩn bị dữ liệu để phân tích

Ví Dụ Trong Tài Liệu

Một công ty bán sách trực tuyến có ba trung tâm vận chuyển trong khu vực. Mỗi trung tâm vận chuyển sử dụng một hệ thống máy tính khác nhau để nhập và xử lý đơn hàng. Công ty muốn xác định hệ thống máy tính hiệu quả nhất và sử dụng hệ thống máy tính đó tại mỗi trung tâm vận chuyển.

Xuyên suốt tài liệu hướng dẫn Getting Started with Minitab Statistical Software, bạn sẽ phân tích dữ liệu từ các trung tâm vận chuyển khi bạn học cách sử dụng Minitab. Bạn tạo đồ thị và thực hiện phân tích thống kê để xác định trung tâm vận chuyển có hệ thống máy tính hiệu quả nhất. Sau đó, bạn tập trung vào dữ liệu từ trung tâm vận chuyển này. Trước tiên, bạn tạo biểu đồ kiểm soát để kiểm tra xem quy trình của trung tâm vận chuyển có nằm trong tầm kiểm soát hay không. Sau đó, bạn thực hiện phân tích khả năng để kiểm tra xem quy trình có đang hoạt động trong giới hạn đặc điểm kỹ thuật hay không. Cuối cùng, bạn thực hiện một thử nghiệm được thiết kế để xác định cách cải thiện các quy trình đó. Bạn cũng học cách sử dụng các lệnh phiên để tự động hóa các phân tích trong tương lai và cách nhập dữ liệu vào Minitab.

Contact Me on Zalo