XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ MỤC TIÊU CHO CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ

Đã có lúc các nhà lãnh đạo tin rằng việc đặt mục tiêu là chìa khóa cho năng suất của tổ chức và hiệu suất cá nhân. Nếu bạn muốn công ty của bạn thành công, bạn chỉ cần đặt mục tiêu và hy vọng nhân viên của bạn sẽ đạt được chúng. Đó là trước kia. Ngày nay, thiết lập mục tiêu giống như đội chèo thuyền để đưa doanh nghiệp của bạn tiến lên phía trước cần có một hệ thống đã được chứng minh để xác định, phần tầng và đo lường các mục tiêu, các công ty sẽ phải phản ứng rất nhanh hầu như tức thời theo thời gian thực (Realtime) giữa các mục tiêu (Objectives) và kết quả then chốt (Key Results). Quá trình Quản lý theo mục tiêu (MBO/OKRs) là ngôn ngữ chung kết hợp tất cả nhân viên đằng sau những kỳ vọng rõ ràng. Khóa học “Xây dựng chiến lược quản trị mục tiêu cho các công ty công nghệ dành cho cán bộ quản lý MobiFone được xây dựng nhằm kết nối giữa các mục tiêu (MBO) và kết quả (OKRs), giữa hiệu suất và sự công nhận, giữa quyền sở hữu và chế độ nhân tài. Được Brainwork Việt Nam đề xuất với thông tin như sau:

¨   Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý MobiFone.

¨   Mục tiêu: Sau khi tham dự khóa học, học viên có khả năng:

Nắm được hệ thống quản lý theo mục tiêu OKR;

Biết cách xây dựng và kết nối từ trên xuống các mục tiêu chiến lược;

Biết cách thiết lập các OKRs kết quả then chốt cho các Mục tiêu;

Nắm được Phương pháp triển khai MBO/OKRs;

 

¨   Giảng viên:

Ông PHẠM THANH DIỆU, Chuyên gia tư vấn và đào tạo về Lean, Six Sigma cho các tổ chức, doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG:

Phần 1: XU HƯỚNG CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ

·       Xu hướng chuyển đổi mục tiêu chiến lược của các hãng công nghệ của Việt Nam và Thế giới

·       Chuyển đổi mục tiêu chiến lược từ BSC, KPI sang OKR

Phần 2:  Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUẢN LÝ THEO MỤC TIÊU OKR

·       Giới thiệu mục đích (Goals) / Vấn đề (Problem)/ Một mục tiêu (Objective)/ Kết quả then chốt (KRs)

·       Phương pháp quản lý OKR

·       Mối quan hệ giữa quản lý theo mục tiêu OKR và công việc thường xuyên (Routine)

·       Hệ thống quản lý theo mục tiêu OKR

·       Triết lý quản lý theo mục tiêu OKR

Phần 3:  HOẠCH ĐỊNH OKR (PLANNING)

·       Phương pháp hoạch định (Planning)

·       Phương pháp triển khai mục tiêu OKR

·       Làm thế nào để thiết lập một mục tiêu OKR

·       Đo lường các đặc tính của mục tiêu OKR

·       Triển khai các mục tiêu OKR và cơ cấu tổ chức

·       Quản lý theo mục tiêu OKR và các hành động

·       Các yếu tố để hoạch định tốt

·       Kế hoạch dự phòng

Phần 4: CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN VÀ THỰC HÀNH CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI OKR

·       Lãnh đạo cấp cao (Champion)/Chưởng môn

·       Chủ quá trinh/Lãnh đạo cấp phòng/ban (Black Belt)

·       Cán bộ quản lý trưởng nhóm (Green Belt)

·       Nhân viên/người vận hành/thành viên (Yellow Belt)

·       Chuyên gia/cố vấn (Master Black Belt)/Sư phụ

KIỂM TRA CUỐI KHOÁ

Contact Me on Zalo