Smartlog áp dụng Lean Six Sigma

Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa CiCC và SMARTLOG không chỉ là một minh chứng cho sự phát triển của hai tổ chức mà còn là điển hình cho sự hòa nhập và hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp. Qua việc kết hợp tài nguyên và năng lực của mình, CiCC và SMARTLOG đã và đang...
Contact Me on Zalo