Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long

Không đơn thuần là 5S, CiCC tổ chức triển khai cải tiến liên tục tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, chúng tôi giúp xây dựng cấu trúc tổ chức, quản lý điều hành và thực thi các dự án cải tiến, thúc đẩy và duy trì các hoạt động bao gồm cả Kaizen va Innovation trong tổ chức.

Hoạt động 5S và Quản lý hiển thị cũng là một phần công việc của Cải tiến liên tục (CI) tại công ty. Bên cạnh đó, đào tạo và huấn luyện Tổng quan về hệ thống sản xuất tinh gọn Lean, nền tảng cơ bản của Lean và công cụ nên bắt đầu là 5S và quản lý hiển thị, nó giúp cho mọi thứ trong tổ chức được phơi bày và thấy rõ, cũng như giúp tổ chức dự đoán trước được tình hình trong tương lai. bên cạnh đó còn rất nhiều các công cụ khác của Lean có thể giúp 5S và Quản lý hiển thị tốt lên, …

Giới thiệu các loại lãng phí, với triết lý của Lean là loại trừ lãng phí, các lãng phí được lần lượt giới thiệu và tìm cách nhận diện và áp dụng vào mỗi S theo kiểu 5S truyền thống và các hoạt động để loại trừ triệt để các nguyên nhân cốt lõi . . . gây ra sai hỏng . . .

Kết hợp giới thiệu & thực tập căn bản 5S (Bài tập trong lớp) cho tới giới thiệu một cách bài bản mỗi S nhưng theo triết lý của Lean, các thành viên tham gia sẽ cảm nhận được 5S là gì và sự khao khát của bạn đối với hoạt động cải tiến tại khu vực mà mình phụ trách trong đó bao gồm cả khu vực của tôi (my area), Máy móc của tôi (My Machine) và công việc của tôi (My Job).

Cứ thế các thành viên được dẫn dắt qua các cách thức để trực quan các vấn đề, các cải tiến và các đề xuất của mình nhằm cải tiến liên tục khu vực làm việc của bạn.

Ôn tập – kiểm tra thường xuyên. Cách tốt nhất để thành viên ghi nhớ và luôn trau dồi các kỹ năng của mình là ôn tập và làm một ít các kiểm tra nho nhỏ, có thể là cùng nhau hỏi đáp, có thể là các ý tưởng được trình bày.

Giới thiệu & thực tập căn bản Quản lý hiển thị (Bài tập trong lớp). Các thành viên tham gia  đã được giới thiệu về các mức độ của quản lý hiển thị, và lý do tại sao chúng ta phải làm điều đó, lý do tại sao nó phải gắn liền với mỗi S trong chương trình 5S . . . . các cách thức trình bày và các form mẫu được giới thiệu nhằm giúp cho mỗi vị trị có được cách tốt nhất và nhanh nhất mang lại hiệu quả nhiều nhất.

Mối liên hệ giữa 2 công cụ 5S & Quản lý hiển thị, tới đây thì các thành viên tham gia  hoàn toàn liên tưởng được mình phải làm gì trong thực tế triển khai, lúc này các thành viên tham gia  luôn được suy nghĩ về mỗi S và làm sao để hiển thị, cải tiến nó, được mọi người nhìn thấy cùng chia sẻ và luôn chấp nhận. . .

Vai trò & trách nhiệm trong phát triển và duy trì 5S & Quản lý hiển thị, sự thanh công hay thất bại của các chương trình thì đối với tôi nó đến từ khoảng 50% là sự ủng hộ theo đuổi và quan tâm đôn đốc thúc đẩy của Lãnh đạo, 20% tiếp theo là kỹ thuật, là những thứ mà các chuyên gia truyền tải cho các thành viên tham gia , còn lại 30% tôi nghĩ là đến từ chính bản thân các thành viên tham gia , nếu các thành viên tham gia  không chấp nhận thay đổi các thói quen thì có 70% trên là vô nghĩa nếu có thì cũng chỉ mang tính đối phó trong ngắn hạn.

Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai 5S & Quản lý hiển thị, đên đây thì mọi chuyện đã trở nên hoàn toàn đơn giản, các thành viên tham gia  đã được hướng dẫn sử dụng các phần mềm, các form mẫu, các kiểu lên kế hoạch và theo dõi đôn đốc, thúc đẩy triển khai, các thành viên tham gia  cũng đã được truyền tải cách thức quản lý 1 dự án là như thế nào. . .

Hướng dẫn đánh giá và duy trì hoạt động 5S & Quản lý hiển thị, vậy làm sao các thành viên tham gia  duy trì và luôn khuyến khích được mọi người cùng tham gia, cách mà các thành viên tham gia  được học là rất uyển chuyển trong mọi tình huống, và trong tương lai các thành viên tham gia  đã được đào tạo thành các chuyến gia đánh giá hiện trạng và cải tiến liên tục . . .

Thực hành nhóm thực tế và trình bày, các thành viên tham gia  đã bao giờ sử dụng 1 máy ảnh để chụp 1 hiện trạng của 1 khu vực nào đó chưa, trong phần này các thành viên tham gia  được chia thành nhóm và thực hành thực tế theo chủ đề của nhóm và làm một bài trình bày ngắn theo nội dung khóa học đã hướng dẫn . . .

Contact Me on Zalo