Công ty TNHH Bia Huế

PHẠM VI TƯ VẤN

CiCC phối hợp triển khai thực hành Lean6sigma cho hoạt động sản xuất Bia của Nhà máy Bia Huế tại Lô B8, KCN Phú Bài, TT. Huế

Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ khi Nhà Máy bắt đầu thực hiện dự án (chi tiết xin vui lòng xem phụ lục A đính kèm);

Địa điểm thực hiện: Nhà máy Bia, Lô B8, KCN Phú Bài, TT.Huế;

Cung cấp cho lãnh đạo Cty có được bức tranh tổng quát và một lộ trình áp dụng Lean6sigma.

Giúp Cty xây dựng được một cấu trúc tổ chức cải tiến liên tục và một văn hóa cải tiến liên tục tại doanh nghiệp với đầy đủ các cơ chế khuyến khích và thưởng phạt.

Đào tạo để Cty có được một đội ngủ chuyên gia thấu hiểu toàn diện về logic và nguyên lý của Lean6sigma và mô hình R-DMAIC-V, và trở thành những người có khả năng tự xác định, ây dựng và triển khai các Dự án đem lại lợi ích cho Cty trong dài hạn.

Tạo một nếp văn hóa doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên luôn có khả năng xác định, lựa chọn và sử dụng thành thạo hệ phương pháp và các công cụ cho việc áp dụng vào các dự án cải tiến của mình.

Xây dựng các kỷ năng thiết yếu nhằm nhận diện và xác định đúng hiệu quả các yêu cầu từ khách hàng, phát triển và thực hiện kế hoạch đo lường, phân tích dòng giá trị, các vấn đề đang thách thức, các nguyên nhân và triển khai các giải pháp đột phá và tối ưu.

Phối hợp cấp bằng chứng nhận đẳng cấp Green Belt.

Mang lại các kết quả tiết kiệm và cải tiến cụ thể bằng tiền thông qua thực thi các dự án cải tiến liên tục Lean6sigma trong quá trình thực hiện Dự án.

Skills

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Posted on

September 17, 2010

Contact Me on Zalo