Intersnack Vietnam applies 8D for quick issue resolution

, , , ,

CiCC là một công ty tư vấn huấn luyện chuyên về lean six sigma và 8D giải quyết nhanh vấn đề. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cải thiện hiệu quả sản xuất và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Với Intersnack Vietnam, chúng tôi đề xuất các giải pháp huấn luyện lean six sigma để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và tăng cường chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp huấn luyện 8D giải quyết nhanh vấn đề để giúp Intersnack Vietnam giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi cam kết đem đến cho Intersnack Vietnam những giải pháp tối ưu nhất để giúp công ty tăng cường năng lực cạnh tranh và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Contact Me on Zalo