YKK Việt Nam implements TPM for its factories

CiCC Hướng dẫn triển khai Bảo trì năng suất tổng thể TPM cho tất cả các khu vực và phạm vị trong nhà máy YKK Việt Nam; bao gồm nhà máy tại KCN Amata, Biên hòa và KCN Nhơn Trạch. 

Tập trung triển khai 5S và Hướng dẫn triển khai Bảo trì tự quản (AM) bước 0, 1, 2, 3 tại 02 DÂY CHUYỀN MẪU tại hai địa điểm Nhà máy và nhân rộng mô hình AM bước 0, 1, 2, 3 cho 100% các chuyền/ khu vực còn lại.

Song song chương trình AM, CiCC Hướng dẫn triển khai trụ cột Bảo trì có kế hoạch PM bước 1, 2, 3 tại 02 DÂY CHUYỀN MẪU nói trên để hướng tới việc tích hợp và hướng dẫn triển khai PM bước 4 đồng thời phối hợp Thiết kế – Phát triển- Triển khai Phân hệ CiCC – CMMS: Computerized maintenance management system / Hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính.

Contact Me on Zalo