Sale!

Khoá học Data Analysis Phân tích dữ liệu với Minitab Six Sigma Yellow Belt

4.500.000 

Giới thiệu Chương trình:

Dữ liệu và phân tích dữ liệu bằng các dạng biểu đồ và các chỉ số thông kê là rất cần thiết trong thời đại CN 4.0.

Khóa học phân tích dữ liệu bằng phần mềm Minitab được thiết kế kèm theo việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cải tiến liên tục tổ chức theo phương pháp và công cụ quản lý tiên tiến Lean Six Simga.

Trở thành Đai vàng (Yellow Belt) là người được huấn luyện theo phương pháp luận của Lean 6 Sigma và sẽ trở thành thành viên trong các nhóm dự án cải tiến quá trình như là một phần công việc của mình. Các đai vàng dành nhiều thời gian hơn cho ra quyết định và đưa ra chiến lược để xây dựng và thực thi các thành phần cho hoạch định các dự án Lean Six Sigma thành công. Đai vàng có các hiểu biết sâu rộng về quá trình mà họ đang làm việc cùng, họ làm việc với các nhà quản lý dự án, tập trung vào việc cung cấp phản hồi và thúc đẩy các mục tiêu có hiệu năng.

Theo tiến trình Nhận diện – Xác định – Đo lường – Phân tích – Cải tiến – Xác nhận để thực hiện dự án Lean Six Sigma.

Description

Phương pháp: Thực hiện đào tạo lý thuyết theo Chương trình bao gồm: Lý thuyết, ví dụ, bài tập thực hành minitab, hỏi đáp nhanh. Chia nội dung chương trình theo giai đoạn và sáng chiều theo buổi giúp học viên dễ dàng học và nhớ… vui… Mục tiêu Chương trình: Mục tiêu Chương trình có thể đạt được thông qua học trên lợp, bên cạnh đó người học sẽ thấu hiểu các vấn đề thực tế và tình huống thực tế bằng cách áp dụng ngay tại lớp học các dự án cải tiến tại nơi làm việc của họ. Mục tiêu chính như sau:

 • Hiểu về các loại dữ liệu và phân nhóm dữ liệu
 • Biết và sử dụng được phần mềm Minitab và các chức năng để vẽ biểu đồ
 • Biết và đọc hiểu được các chỉ số đo lường thống kê
 • Có đăng cấp Đai vàng, nắm được cách quản lý dự án cải tiến Lean Six Sigma, có khả năng dẫn dắt nhóm và có vai trò trách nhiệm trong quá trình triển khai dự án cải tiến thành công.
 • Tham gia vào dự án cải tiến như là một thành viên dự án nhằm tăng năng suất chất lượng tổng thể và mang lại giá trị đích thực cho công ty.
 • Áp dụng các công cụ và các phần mềm chuyên dụng như minitab, visio, ms project thể thực hiện dự án.

Chi tiết nội dung Chương trình:

 Nội dungThời gian
–     Giới thiệu Yellow Belt và tiến trình DMAIC –     Giới thiệu Sơ đồ chuỗi giá trị ×    Sơ đồ hiện trạng / Sơ đồ tương lai –     Sơ đồ quá trình dùng SIPOC ×    Supplier – Input – Process  – Output – Customer – Customer careabout / Cách vẽ một SIPOCNgày 1 Buổi sáng 8:30 – 11:30
–     The Power of Data/ Sức mạnh dữ liệu×    Why Use Data / Tại sao dùng dữ liệu ×    The Role of Statistics/ Vai trò của thống kê ×    Variable Data / Continuous Data / Dữ liệu liên tục ×    Attribute Data / Discrete Data / Dữ liệu rời rạc ×    Levels of Knowledge / Mức độ thấu hiểu dữ liệuNgày 1 Buổi chiều 13:30 – 16:30
–     Continuous Data / Dữ liệu liên tục ×    Descriptive versus Inferential Statistics/ Thống kê mô tả và thống kê suy diễn ×    Characterizing Data Sets:/ Đặc tính bộ dữ liệu ×    Shape of Distribution/ Phân bố ×    Central Tendency (Mean, Median, Mode)/ Trung bình, trung vị, yếu vị ×    Variation (Range, Standard Deviation, Variance)/ Khoảng, độ lệnh chuẩn, phương sai ×    Pareto / Dotplots / Histograms / Boxplots / Các loại biểu đồ ×    Normal Distribution/ Phân bố chuẩnNgày 2 Buổi sáng 8:30 – 11:30
–     Discrete Data / Dữ liệu rời rạc ×    Defects versus Defective Items/ Lỗi và tỷ lệ lỗi ×    Counting Defective Items / Parts per Million (PPM)/ Đếm và tỷ lệ phần triệu ×    Counting Number of Defects/ Defining Opportunities / Đếm và cơ hội lỗi ×    Defects per Million Opportunities (DPMO) / Defects per Unit (DPU) / Lỗi trên triệu cơ hội / lỗi trên đơn vị ×    Rolled Throughput Yield (RTY) / Đúng ngay từ đầu ×    Process Capability Metrics / Năng lực quá trình –     Data Collection Plan / Kế hoạch thu thập dữ liệu ×    What is Data? /  dữ liệu gì ×    Why is Data Collection Important? / Sampling Strategies / tại sao thu thập dữ liệu quan trọng/ chiến lược lấy mẫu ×    Strategy for Process Baselining/ Collecting Data Effectively ×    Creating a Checklist / tạo checklist ×    Graphing the Data / Biểu đồ hóa dữ liệuNgày 2 Buổi chiều 13:30 – 16:30
–     Measuring Process Behavior (SPC) / Đo lường quá trình ×    Determining What to Measure/ Đo gì ×    Extracting Knowledge from Data/ Hiểu biết về dữ liệu ×    Understanding Types of Variation / Hiểu các loại dao động ×    Process Behavior Charts for Variable Data:/ Biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu liên tục: I & mR Chart / X Bar and R Chart/ ×    Process Behavior Charts for Attribute Data:/ Biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu rời rạc: p Chart / u ChartNgày 3 Buổi sáng 8:30 – 11:30
 So sánh biểu đồ trước và sau Sử dụng Minitab để vẽ biểu đồ Pareto Sử dụng Minitab để vẽ biểu đồ phân tán Sử dụng Minitab để phân tích tương quan và hồi quyNgày 3 Buổi chiều 13:30 – 16:30

Phương pháp giảng dạy

 • Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ.
 • Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi…
 • Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều.
 • Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn.
 • Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

Thành phân tham dự:  Quản lý cấp trung, quản đốc, tổ trưởng, nhân viên.   Thời gian, địa điểm tổ chức: 

 • Thời gian học dự kiến:
 • Số lượng học viên: 25-30 HV/khóa
 • Địa điểm tổ chức: học qua nền tảng Zoom
 • Tài liệu học tập: Được CiCC cung cấp đầy đủ cho tất cả học viên (theo danh sách học viên chính thức do NĐPM cung cấp).

Chi phí: Liên hệ để biết chi tiết Chi trên đã bao gồm hóa đơn GTGT, tài liệu, chứng nhận hoàn thành khóa học Giới thiệu Chuyên gia MBB. PHẠM THANH DIỆU CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỘC CiCC Kinh nghiệm Lean, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý thiết kế& phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM Di động         : 0988000364 Email             : dieu.pham@cicc.com.vn Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế. Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa. Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”. Tóm lược Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợ Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC… Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự. Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư Kiêm giám đốc cải tiến Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert. Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam, là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).