Trong hành trình không ngừng để nâng cao chất lượng và đổi mới, nhiều công ty đang đối mặt với thách thức lựa chọn phương pháp và công cụ phù hợp để thiết kế và phát triển sản phẩm mới. như:

 • Thiết kế Sản phẩm Mới (New Product Design)
 • Tư duy thiết kế (Design thinking / problem-solving and innovation approach)
 • Nghiên cứu & Phát triển Sản phẩm (Research & Development for New Products)
 • Thiết kế Sản phẩm Sáng tạo (Creative Product Design)
 • Phát triển Sản phẩm Công nghệ cao (High-Tech Product Development)
 • Thiết kế Sản phẩm Trải nghiệm Người dùng (User Experience Product Design)
 • Phân tích VOC (Voice of the Customer Analysis) và Thiết kế Sản phẩm
 • Phát triển Sản phẩm và Quản lý Chất lượng (Product Development and Quality Management)

Trong danh sách đa dạng các phương pháp này, Công ty CP Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp nhựa hàng đầu và có uy tín trong ngành công nghiệp nhựa vật liệu xây dựng Việt nam, đã tự hào chọn lựa CiCC làm đối tác đào tạo tư vấn và hướng dẫn cho các nhóm dự án về thiết kế và phát triển sản phẩm mới tại công ty. Thiết kế và Phát triển Sản phẩm mới theo Thiế kế cho Six Sigma (Design for Six Sigma DFSS) như là phương pháp chính để định hình tương lai của công ty trong ngành công nghiệp sản xuất ống nhựa.

Tìm hiểu về DFSS

DFSS mang lại một cách tiếp cận chủ động và chiến lược hơn đối với quá trình thiết kế và phát triển. Dưới đây là một số lý do mà Nhựa Bình Minh đã chọn DFSS:

1. Tập Trung Hết Mình vào Yêu Cầu Của Khách Hàng (VOC)

DFSS đặt khách hàng lên hàng đầu. Phương pháp này không chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn nghiên cứu sâu rộng để hiểu rõ những mong đợi và ý kiến chi tiết của khách hàng. Bằng cách này, Nhựa Bình Minh có thể tạo ra sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu chức năng mà còn đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng.

2. Tối Ưu Hóa Chất Lượng từ Đầu

DFSS không chỉ tập trung vào việc sửa chữa lỗi sau quá trình sản xuất mà còn nhấn mạnh việc tối ưu hóa chất lượng từ giai đoạn thiết kế. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí sửa chữa sau sản xuất, đồng thời đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ngay từ đầu.

3. Hiểu Biết Sâu Sắc về Quá Trình

DFSS yêu cầu việc hiểu biết sâu sắc về quá trình sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng. Điều này giúp Nhựa Bình Minh xác định ngay từ giai đoạn thiết kế những điểm mạnh và yếu của quá trình, từ đó tối ưu hóa khả năng sản xuất.

4. Giảm Thiểu Rủi Ro và Lãng Phí

DFSS giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách xác định các vấn đề potentiom trong quá trình thiết kế, trước khi chúng trở thành vấn đề lớn trong sản xuất hàng loạt. Điều này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính ổn định của quy trình.

5. Sự Linh Hoạt và Đa Dạng

DFSS không chỉ áp dụng cho một loại sản phẩm cụ thể mà còn có thể điều chỉnh linh hoạt cho nhiều dạng sản phẩm khác nhau, từ sản phẩm cơ bản đến sản phẩm công nghệ cao.

Với DFSS, Nhựa Bình Minh đang không chỉ xây dựng sản phẩm mà còn định hình tương lai của mình theo hướng đổi mới, chất lượng cao, và sự hài lòng của khách hàng. Đây không chỉ là sự lựa chọn về phương pháp mà còn là cam kết đến sự hoàn hảo và chiến lược dài hạn.

Tìm hiểu về tiến trình thực hiện một dự án DFSS

Các dự án DFSS được lựa chọn và phân công cụ thể đều liên quan đến một đội ngũ đa chức năng từ toàn bộ tổ chức hoạt động của Nhựa Bình Minh. Nhóm luôn chú trọng và tập trung vào yêu cầu của khách hàng (VOC) và các thông số đặc tính chính yếu ảnh hưởng đến chất lượng Critical to Quality (CTQ) để tiếp cận cải tiến thiết kế và phát triển sản phẩm mới. Đội ngũ DFSS đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và hiểu rõ vấn đề với các hệ thống hiện tại trước khi phát triển một thiết kế mới.

Mỗi Dự án và mỗi nhóm có nhiều phương thức đang được sử dụng để triển khai DFSS. Nhưng hầu hết đều được hướng dẫn cụ thể và đi theo tiến trình thực hiện cụ thể chi tiết dưới đây gọi là DMADV, IDOV, CDOV, và DMEDI:

 1. DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify): Chúng tôi sử dụng tiến trình này cho quá trình lựa chọn mới, tái thiết kế và có thay đổi lớn trong cấu trúc sản phẩm đang có.
  • Define (Xác định): Xác định yêu cầu của khách hàng và mục tiêu của dự án. Đặt ra các tiêu chí chất lượng và đặc điểm quan trọng của sản phẩm.
  • Measure (Đo Lường): Xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng. Xác định hiện trạng và khả năng của quy trình hiện tại.
  • Analyze (Phân Tích): Phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về các yếu tố quan trọng và tìm kiếm cơ hội để cải thiện.
  • Design (Thiết Kế): Phát triển và thiết kế sản phẩm hoặc quy trình mới để đáp ứng yêu cầu đã xác định ở giai đoạn Define. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật thiết kế sáng tạo.
  • Verify (Xác Nhận): Kiểm tra và xác nhận rằng sản phẩm hoặc quy trình mới đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện thử nghiệm và đánh giá.
 2. IDOV (Identify, Design, Optimize, Verify): Chúng tôi sử dụng tiến trình này cho các dựu án hoàn toàn mới chưa tồn tại chưa hiện hữu.
  • Identify (Nhận nhiện / xác định cơ hội): Xác định yêu cầu của khách hàng và xác định cơ hội và thách thức của dự án.
  • Design (Thiết Kế): Phát triển thiết kế dựa trên yêu cầu của khách hàng và thông tin nhận biết từ giai đoạn trước.
  • Optimize (Tối Ưu Hóa): Tối ưu hóa thiết kế để đảm bảo hiệu suất tốt nhất và đáp ứng tối đa các yêu cầu.
  • Verify (Xác Nhận): Kiểm tra và xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu đã đặt ra.
 3. CDOV (Concept, Design, Optimize, Validate): Tương tự IDOV, Chúng tôi cũng sử dụng tiến trình này cho các dựu án hoàn toàn mới chưa tồn tại chưa hiện hữu trên thế giới.
  • Concept (Thiết kế mô hình): Phát triển ý tưởng ban đầu dựa trên yêu cầu của khách hàng.
  • Design (Thiết Kế): Xây dựng và phát triển sản phẩm dựa trên ý tưởng đã chọn.
  • Optimize (Tối Ưu Hóa): Tối ưu hóa thiết kế để đảm bảo hiệu suất và chất lượng.
  • Validate (Xác Nhận): Kiểm tra và xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
 4. DMEDI (Define, Measure, Explore, Develop, Implement): Tương tự DMADV nhưng DMEDI chú trọng tới dịch vụ nhiều hơn.
  • Define (Xác định): Xác định yêu cầu và mục tiêu của dự án.
  • Measure (Đo Lường): Đo lường hiện trạng và xác định các chỉ số quan trọng.
  • Explore (Khám Phá): Tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo và xác định giải pháp tiềm năng.
  • Develop (Phát Triển): Phát triển sản phẩm hoặc quy trình dựa trên các ý tưởng đã chọn.
  • Implement (Triển Khai): Triển khai sản phẩm mới và theo dõi hiệu suất.

MBB. Pham Thanh Dieu | Chairman – Business Consultant

Skills

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Posted on

November 11, 2023

Contact Me on Zalo