Lean Six Sigma

Cải tiến Liên tục - CiCC

098 905 1920

Liên hệ Đào tạo

098 800 0364

Liên hệ Tư vấn

Your business can be much more

profitable!

Our tried & tested business model
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Let׳s Meet

Coffee Is On Us

Want To Learn More About Our Services?

let’s talk

Liên hệ Đào tạo

Trương Thị Phương Dung | Phụ trách Đào tạo

Download các tài liệu

Liên hệ Tư vấn

Phạm Thanh Diệu | Phụ trách Tư vấn

Tư vấn Triển khai Cải tiến

  • Tiến trình tư vấn
  • Tư vấn Cải tiến nhà máy
  • Tư vấn Cải tiến Tổng thể
  • Tư vấn Chiến lược BSC (KPI/OKR)
  • Tư vấn triển khai ERP

Lên hệ Demo Phần mềm

Lê Thành Đạt | Phụ trách Phần mềm

ERP Chuyên Ngành

  • ERP Ngành Cơ khí
  • ERP Ngành May Mặc
  • ERP Ngành Dệt Nhuộm
  • Phần mềm quản lý Bảo trì CMMS
  • Phần mềm Quản lý Nông nghiệp 4.0

 

Get Updates And Stay Connected -Subscribe To Our Newsletter

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+

Copyright © 2019 – 2021 CiCC – Continuous Improvement Consulting Company. All Rights Reserved.

Contact Me on Zalo

Don’t Be A Stranger…

Just write down some details and our customer success heroes will get back to you in a jiffy!

Contact Info

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

Địa chỉ: Lầu 6, Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tel:        085 636 1008

Hotline: 098 905 1920

Mail: info@lean.vn

Web: https://lean.vn