Today, every company is a data company

xây dựng lộ trình chuyển đổi số Doanh nghiệp 4.0

Everyone within a company is responsible for data management and data governance/ Mọi người trong một công ty đều chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và quản trị dữ liệu

Hơn 10 học phần đang chờ đợi các bạn

Khóa học xây dựng lộ trình chuyển đổi số Doanh nghiệp 4.0

Học phần 01: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU & ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU LỚN (Big Data)

Quản trị dữ liệu (DG: Data Governance) là nhu cầu quản lý và tích hợp hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ và thường khác nhau để có thể trích xuất thông tin từ đó – và kịp thời – là một thách thức mà hầu hết các tổ chức phải đối mặt hiện nay. Để giải quyết thành công những nhu cầu này, các tổ chức phải chủ động quản lý tài sản dữ liệu của họ thông qua các chương trình vượt ra ngoài sự phát triển hệ thống truyền thống mà tập trung nhiều hơn vào thực tiễn và kỷ thuật quản trị dữ liệu.

Khóa học xây dựng lộ trình chuyển đổi số Doanh nghiệp 4.0

Học phần 01: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU & ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU LỚN (Big Data)

Quản trị dữ liệu (DG: Data Governance) là nhu cầu quản lý và tích hợp hiệu quả khối lượng dữ liệu khổng lồ và thường khác nhau để có thể trích xuất thông tin từ đó – và kịp thời – là một thách thức mà hầu hết các tổ chức phải đối mặt hiện nay. Để giải quyết thành công những nhu cầu này, các tổ chức phải chủ động quản lý tài sản dữ liệu của họ thông qua các chương trình vượt ra ngoài sự phát triển hệ thống truyền thống mà tập trung nhiều hơn vào thực tiễn và kỷ thuật quản trị dữ liệu.

Các khả năng quản trị dữ liệu được nhắm mục tiêu sau:

 • Hiểu và dẫn dắt định hướng
 • Đánh giá trạng thái hiện tại
 • Phát triển lộ trình
 • Xác định phạm vi của Dữ liệu chính
 • Xác định và thiết lập các mô hình quản trị Dữ liệu
 • Xác định Chính sách và Tiêu chuẩn Dữ liệu
 • Thiết lập các quá trình và thủ tục chính
 • Điều hành thực thi Dữ liệu Chất lượng
 • Kích hoạt chuyên ngành và thẩm quyền về nguồn dữ liệu
 • Nắm bắt và kiểm tra được siêu Dữ liệu

Today, every company is a data company/ Ngày nay, mỗi công ty là một công ty dữ liệu.

Everyone within a company is responsible for data management and data governance/ Mọi người trong một công ty đều chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và quản trị dữ liệu

 • Lượng dữ liệu được tạo ra, chuyển đổi và sử dụng đang tăng theo cấp số nhân và đang trở nên có mặt ở khắp mọi khía cạnh của các tổ chức. Chìa khóa để dữ liệu chính xác, nhất quán là một mô hình hoạt động quản lý hiệu quả xung quanh việc nhập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu mà toàn bộ tổ chức chịu trách nhiệm.

Tất cả các công ty đều muốn tạo, sử dụng và duy trì dữ liệu chất lượng cao

 • Quản trị dữ liệu mạnh mẽ và hiệu quả là điều cần thiết cho chất lượng dữ liệu lâu dài, bao gồm sự tự tin vào dữ liệu và hiệu quả, tiện ích và độ chính xác của dữ liệu.

 

Học phần 02: CHỌN LỰA MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TRƯỞNG THÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 03: PHÁT TRIỂN VÀ LỰA CHỌN ĐÚNG CẤU TRÚC TỔ CHỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ & QUẢN TRỊ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 04: THÁCH THỨC MÔ HÌNH & XU HƯỚNG NGÀNH VỚI QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 05: BẢN CHẤT THẬT SỰ CỦA CN3.0 VÀ CN4.0 & XU HƯỚNG LIÊN KẾT Enterprise Data Warehouse (EDW) & Data Lake

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 06: XU HƯỚNG & ỨNG DỤNG DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 4.0

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 07: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 4.0

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 08: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ & ĐỐI TÁC PHÙ HỢP VỚI CẤU TRÚC DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP 4.0

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 09: KHOA HỌC DỮ LIỆU & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Học phần 10: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PHẦN MỀM MINITAB

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Slide đào tạo học phần mẫu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Liên hệ Đào tạo

Trương Thị Phương Dung | Phụ trách Đào tạo

Download các tài liệu

Liên hệ Tư vấn

Phạm Thanh Diệu | Phụ trách Tư vấn

Tư vấn Triển khai Cải tiến

 • Tiến trình tư vấn
 • Tư vấn Cải tiến nhà máy
 • Tư vấn Cải tiến Tổng thể
 • Tư vấn Chiến lược BSC (KPI/OKR)
 • Tư vấn triển khai ERP

Lên hệ Demo Phần mềm

Lê Thành Đạt | Phụ trách Phần mềm

ERP Chuyên Ngành

 • ERP Ngành Cơ khí
 • ERP Ngành May Mặc
 • ERP Ngành Dệt Nhuộm
 • Phần mềm quản lý Bảo trì CMMS
 • Phần mềm Quản lý Nông nghiệp 4.0

 

Get Updates And Stay Connected -Subscribe To Our Newsletter

Copyright © 2019 – 2021 CiCC – Continuous Improvement Consulting Company. All Rights Reserved.

Contact Me on Zalo

Don’t Be A Stranger…

Just write down some details and our customer success heroes will get back to you in a jiffy!

Contact Info

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

Địa chỉ: Lầu 6, Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tel:        085 636 1008

Hotline: 098 905 1920

Mail: info@lean.vn

Web: https://lean.vn